Home » اولین تماس تلفنی از بهشت by Mitch Albom
اولین تماس تلفنی از بهشت Mitch Albom

اولین تماس تلفنی از بهشت

Mitch Albom

Published 2014
ISBN :
Paperback
335 pages
Enter the sum

 About the Book 

ک روز صبح، در شهری کوچک به نام کوُلدواتِر، چند تلفن زنگ میخورَد. آن طرفِ خط کسانی هستند که میگویند از بهشت تماس گرفتهاند؛ یکی با مادرش حرف میزند و یکی با خواهرش، هر کسی با عزیزی از دسترفته. آیا معجزهای غریب رخ داده؟ یا فریبی بزرگ در کار است؟ وقتیMoreک روز صبح، در شهری کوچک به نام کوُلدواتِر، چند تلفن زنگ می‌خورَد. آن طرفِ خط کسانی هستند که می‌گویند از بهشت تماس گرفته‌اند؛ یکی با مادرش حرف می‌زند و یکی با خواهرش، هر کسی با عزیزی از دست‌رفته. آیا معجزه‌ای غریب رخ داده؟ یا فریبی بزرگ در کار است؟ وقتی اخبارِ این تماس‌های عجیب پخش می‌شود، غریبه‌ها دسته‌دسته به شهر سرازیر می‌شوند تا آن‌ها هم بخشی از این معجزه باشند. شهرِ کوچک و حتا دنیای انسان‌ها با این معجزه زیر و زبر شده؛ اما همیشه در هر معجزه‌ی شادی‌بخش اندکی اندوه هم هست. همیشه در معجزه‌ای که مردم را به هم نزدیک می‌کند، اندکی تنهایی هست.